Hafan Rhoddion Clwb Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Swyddogion

Cadeirydd

Trefnydd Hysbysebion

Ysgrifennydd

Dewi A Morgan

Neville Hughes

Gareth Llwyd

Park Villa

14 Pant

Talgarnedd

Lôn Newydd Coetmor

Bethesda

3 Sgwâr Buddug

Bethesda

LL57 3PA

Bethesda

LL57 3DT

01248 600853

LL57 3AH

01248 602440

nev_hughes@btinternet.com

01248 601415

dewimorgan@live.co.uk


garethllwyd197@btinternet.com
Trysorydd

Y Llais Drwy’r Post


Paul Rowlinson, Crud yr Awel

Owen G Jones


Lôn Newydd Coetmor

1 Erw Las


Bethesda

Bethesda


LL57 3DT

LL57 3NN


01248 605365 / 07949 034967

01248 600184


PaulJRowlinson@outlook.com

post@llaisogwan.com